Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


May 26, 2020

Hoe makkelijk is het als je bijvoorbeeld bij de kapper zit om mee te gaan in de minder opbouwende verhalen van de kapper? Of hoe makkelijk is het om mee te gaan in de ogenschijnlijk goede verhalen van een medewerken die een afspraak niet is nagekomen? En dat je dan na die tijd jezelf afvraagt waarom je er eigenlijk in mee bent gegaan. Dat je je afvraagt waarom je die "kleinheid" van de ander in stand hebt gehouden. Precies dit is waar deze aflevering vandaag over gaat.