Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Dec 29, 2020

In deze aflevering hoor je van John welke 4 fasen er zijn waar jij nu in kunt zitten met jouw bedrijf. Je hoort wat de grootste problemen doorgaans zijn per fase. En nog belangrijker. Je hoor waar jij je nu in jouw fase op zou moeten focussen.