Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Jul 10, 2018

de basis van een Vrij Leven

Deze week geen hardcore business of mindset tips maar aandacht voor de derde pijler binnen deze community.

Waarom?

Omdat je nog zo hard kunt werken en mentaal krachtig kunt zijn. Zonder dat je hebt nagedacht en actie onderneemt op het bereiken van jouw ideale leven is het lastig om echt gelukkig te zijn.

Natuurlijk is vrijheid voor iedereen anders maar enkele basis elementen komen altijd terug.

Welke elementen dat zijn hoor je in de uitzending.