Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Dec 10, 2018

Deze week dit onderwerp omdat Liesbeth zicht afvraagt waarom alles vandaag de dag alleen nog maar om online marketing lijkt te gaan. ‘what about old school marketing?’

Een goed punt om dieper in te gaan welke fout veel ondernemers maken, als het gaat om marketing, waardoor de gewenste business resultaten achterblijven.

Theorie in combinatie met een praktijkvoorbeeld van een klant van ons en een mooi vergelijk als het gaat om Bamboe bomen en bedrijven.

We sluiten de sessie af met de vraag van Margoo hoe je de juiste snaar kunt raken bij potentiële klanten. Het antwoord lijkt heel makkelijk maar is voor veel ondernemers nog niet zo simpel om uit te voeren.