Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Dec 23, 2019

Wat denk je dat beter werkt. Iets proberen te verkopen waar vraag naar is vanuit de markt of iets proberen te verkopen vanuit je eigen perspectief? De vraag stellen is hem natuurlijk beantwoorden.

In deze korte video gaat John hier dieper op in zodat jij jouw propositie scherper kunt stellen met makkelijker nieuwe ideale klanten als gevolg.