Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


May 22, 2020

Altijd maar meer en beter willen. De een gaat er heel goed op terwijl de ander het verschikkelijk vindt. Hoe wij hier zelf over denken en naar handelen. En wat volgens ons hierin goed is om te doen hoor je in deze aflevering.