Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


May 29, 2020

5 jaar geleden gedroegen wij ons anders dan vandaag de dag. We spraken anders. We droegen andere kleding. We reden andere auto's. Het een maakt je niet een beter mens dan het ander. Maar het een zorgt wel voor andere resultaten dan het ander. Meer hierover in de aflevering van vandaag.