Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast

Dec 27, 2018

Na een half jaar en 25 live sessies verder is het tijd voor verandering binnen de FB groep.

Verandering is natuurlijk verschrikkelijk voor het reptielenbrein maar in dit geval ga je het wel als positief ervaren 

We geven toelichting wat er precies gaat veranderen, waarom we hiervoor kiezen en wat het voordeel is voor...


Dec 17, 2018

Het topic van deze sessie is Bottom line change. Oftewel, optimalisatie vanuit de basis.

Een onderwerp in de categorie (meer)gevorderd. Wat we hier precies mee bedoelen hoor je in het begin van de uitzending.

Wat Bottom Line Change is hoe je het kunt implementeren in jouw business legt Jeanet je precies uit in deze...


Dec 10, 2018

Deze week dit onderwerp omdat Liesbeth zicht afvraagt waarom alles vandaag de dag alleen nog maar om online marketing lijkt te gaan. ‘what about old school marketing?’

Een goed punt om dieper in te gaan welke fout veel ondernemers maken, als het gaat om marketing, waardoor de gewenste business resultaten...