Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast

Jun 24, 2022

Iedere ondernemende ouder beleeft het ondernemen met daarnaast een kind opvoeden op een andere manier. John en Jeanet wijken sowieso altijd al af van de gemiddelde regels en hoe dingen 'horen'. Nu het eerste jaar erop zit met een kind in combinatie met de business is het tijd om de balans op te maken. 

Wat is er anders?...


Jun 17, 2022

Altijd maar "aan staan". Heel veel ondernemers ervaren dit. Rammen en beuken is het probleem niet. Rust nemen. Gezonheid en zichzelf belangrijker maken is vaak lastiger. In deze aflevering nemen Jeanet en John je mee richting meer balans. Uiteraard niet ten koste van business groei en zakelijke doelen realiseren. 


Jun 10, 2022

Zet een aantal mensen samen. Geef ze een allemaal een opdracht en er is een team. Een simpele gedachte die helaas nog veel te veel ondernemers ook echt zo toepassen. 

Vandaag delen John en Jeanet een aantal zeer interessante inzichten en tips over hoe je van een team met vooral individuen. Daadwerkelijk een écht...


Jun 3, 2022

Als mensen eenmaal wat verder zijn in de klantreis gaat het meestal wel goed. Dan zijn ze aangehaakt, vertrouwen ze je steeds meer en gaan ze misschien zelfs wel bij je kopen. Tot zover geen probleem zou je zeggen.

Veel te veel mensen - potentiële klanten - komen helaas niet zover in die klantreis. Die haken al af aan...