Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Mar 12, 2021

In een wereld waarin alles steeds sneller gaat. Waarin directe bevrediging belangrijker geworden lijkt dan lange termijn resultaat. Ga je juist winnen als je ergens de tijd voor durft te nemen. Als je niet van hot naar her vliegt zonder echte verdieping. In deze afleveringen gaan Jeanet en John hier dieper op in en vertellen ze onder andere waar ze 3,5 jaar over hebben gedaan en waarom het zo lang heeft moeten duren.