Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Apr 23, 2021

Een effectief sales gesprek voeren waarin jij de leiding neemt, kunt behouden en vervolgens om de deal kunt vragen. En dat allemaal binnen slechts enkele kaders. Dat is precies wat John vandaag met je doorneemt.