Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Jun 22, 2021

Overleven, voortplanten en alles hetzelfde houden. Dat is het wel zo’n beetje. Dat is de taak van het oudste stukje van ons brein.
In deze korte aflevering hoor je er meer over van John en snap je ineens waarom je ’s morgens de wekker liever nog een keertje verder drukt. In plaats van dat je bijvoorbeeld lekker gaat sporten.