Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Sep 5, 2021

Deze beestachtig sterke vrouw kwam 2 jaar geleden bij ons in coaching. Ze was op dat moment als beginnend mindset coach nog te klein voor coaching met Jeanet of John. Nu 2 jaar verder is alles anders. Naast de persoonlijk groei is de bankrekening ook goed gegroeid. Zo was er recent zelfs een 53K maand, en dat zonder lanceringen of online producten. Alles over de topsport mentaliteit, ijsbaden en meer hoor je in dit interview tussen Isabelle en John.