Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Sep 14, 2021

Een afspraak maken maar vervolgens niet nakomen.
Voor veel mensen is dit een zeer grote irritatie.

Maar buiten dat…

Je woord geen eer aan doen.
Oftewel, niet integer zijn.

Kan hele grote gevolgen hebben.

Welke gevolgen dit zijn hoor je van John in deze aflevering.