Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Sep 28, 2021

Wij mensen zijn nogal goed in dingen groter maken dan ze zijn.
Om hele interne verhalen toe te voegen aan de feiten waardoor de realiteit ver uit het zicht raakt.

Dit zorgt voor veel onvrede en miscommunicatie met alle bijkomende gevolgen.

Niet nodig.

John vertelt je er meer over in deze aflevering