Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Oct 8, 2021

Het zoeken naar je purpose. Autenthiek willen zijn. Fake it till you make it. Deze 3 topics zullen Jeanet en John vandaag met je bespreken. Simpelweg omdat het nodig is.