Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Jun 24, 2022

Iedere ondernemende ouder beleeft het ondernemen met daarnaast een kind opvoeden op een andere manier. John en Jeanet wijken sowieso altijd al af van de gemiddelde regels en hoe dingen 'horen'. Nu het eerste jaar erop zit met een kind in combinatie met de business is het tijd om de balans op te maken. 

Wat is er anders? Wat werk wel en niet? Wat 'hoort' eigenlijk niet? Hoe kun je een groot vermogen opbouwen voor een kind zonder dat het een lui varken wordt? Je hoort het allemaal in deze wat meer privé aflevering van J&J.