Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Sep 9, 2022

"Als ik meer tijd heb ga ik meer treuzelen". Soortgelijke uitspraken hebben we talloze keren voorbij horen komen. In deze aflevering hoor je van Jeanet en John hoe je juist precies dat gedaan krijgt wat je wilt doen zonder dat je meer gaat treuzelen of jezelf gaat afleiden.