Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Sep 24, 2018

Na 13 weken op rij een live training leek het ons nu een keer goed om een keer stil te staan en de tijd te nemen alle vragen en knelpunten te behandelen die er momenteel zijn.

We hebben een paar goede vragen beantwoord op een manier zodat ze voor iedereen relevant zijn.