Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Dec 29, 2017

Wat zijn nou criminele beloftes, en waarom maken ze je zo zwak? 

Ik kom ook vaak in aanraking met ondernemers die zich schuldig maken aan criminele beloftes. 

Zorg ervoor dat je krachtige beloftes maakt, naar anderen en naar jezelf. Je gaat merken dat het verschil gaat maken in je keuzes maar ook zeker in je resultaten! 

Ga wat doen aan die criminele beloftes!

 

https://www.kickassleven.nl