Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Jun 25, 2018

Deze podcastreeks is het vervolg van de Kickassbusiness Podcast. Het betreft opnames van Facebook live trainingen die we via onze FB community geven. 

In deze eerste live training spraken we over communicatie. Jouw manier van communiceren, zowel met jezelf als naar buiten toe, bepaalt de mate van jouw succes. Op welk vlak dan ook.

Duidelijke uitleg en goede voorbeelden om te zorgen dat je er ook echt mee verder kunt.

Wil je niets missen van deze Kickassleven.nl Community? 

Meld je dan zeker aan via www.kickassleven.nl/community