Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Jul 30, 2019

Ik had laatst een gesprek met een klant, waarbij ze aangaf het idee te hebben dat ze zichzelf moest overschreeuwen zodra ze met een grotere klant te maken had. Ze dacht dat dit de manier was om indruk te maken. 

Leiderschap heeft niks te maken met schreeuwerig doen. Het vraagt wel om duidelijke en heldere communicatie. 
In deze podcast ga ik hier wat dieper op in en vertel ik vanuit eigen ervaring hoe ik hier voor mezelf opnieuw naar ben gaan kijken.