Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Dec 18, 2019

Je herkent het vast wel dat er een keer iets gebeurt waar je totaal niet op zit te wachten. Wat niet in je planning past en je er eigenlijk niet bij kunt hebben.

Zoiets als een machine die kapot gaat waardoor de productie stil komt te liggen tijdens een deadline.

Of een medewerker waar je veel tijd, geld en energie in hebt gestoken en ineens aangeeft ermee te stoppen.

Of vul maar in…

Hoe reageer jij dan in dat soort situaties?

Ben je 3 dagen geïrriteerd en moet iedereen het ontgelden of adem je een keer in een uit en kun je weer door met je leven?

In deze video gaat John hier dieper op in zodat je misschien wel sneller weer op kunt staan nadat je bent neer gegaan (beeldspraak ;))