Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Feb 21, 2020

Wat doe je op het moment dat je wrijving ervaart met je (business)partner? Of dat je in een coaching traject zit waar je niet tevreden over bent? Of dat iemand ogenschijnlijk vanuit het niets een relatie stopt? Ga je schreeuwen. Trek je je terug. Blijf je op dezelfde voet doorgaan? Dit heeft allemaal te maken met communicatie en dan vooral eerlijke communicatie waarmee je verder komt. De laatste twee weken hebben zich verschillende (herkenbare) situaties voorgedaan die we als voorbeeld gebruiken zodat je er ook echt wat mee kunt. Een voorbeeld is zelfs heel persoonlijk tussen ons maar wel heel leerzaam om hier te delen.