Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Apr 14, 2020

Al een tijdje is er een soort van hype gaande van ondernemers die elkaar napraten. Een van die punten is dat je echt veel meer AAN je bedrijf moet werken in plaats van IN je bedrijf. Klinkt goed maar is dat ook wel echt zo relevant voor iedereen? Daarover spreken we in deze aflevering en geven we onze visie over AAN je bedrijf werken en hoe Jeanet dat nu bijvoorbeeld doet met haar nieuwe bedrijf.