Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Oct 23, 2020

Wat is balans en hoe krijg je balans in het leven en in business? En bestaat er eigenlijk wel zoiets als balans? Dit zijn vragen waar John en Jeanet in deze aflevering dieper op ingaan met daarbij zoals gewoonlijk ook weer een paar eigen voorbeelden.