Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Nov 27, 2020

Voor veel ondernemers is het herkenbaar dat ze zich soms een beetje eenzaam voelen. Dat ze het gevoel hebben dat niemand hen echt begrijpt. Is dit gewoon wat het is of kun je hier een goede draai aangeven zodat het werkt voor jou maar ook voor je omgeving? Je hoort het van John en Jeanet.