Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Aug 17, 2021

Hoog zwanger. Een verbouwing. De business. Een ongeneeslijke ziekte.
Allemaal domeinen die zijn samengekomen bij mij (John) persoonlijk waardoor ik nu 2 dingen kan doen:

Alles op éen hoop gooien en daardoor nergens meer toe in staat zijn
Alles los van elkaar zien en steeds vanuit de juiste positie komen

Welke manier ik heb gekozen mag duidelijk zijn. Maar wat ik hier precies mee bedoel en wat jij hier concreet aan hebt hoor je in deze aflevering.