Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Sep 17, 2021

Iedereen (inclusief Jeanet en John) zet jokers in. Vaker dan je zou denken zelfs. Vaker ook dan dat goed voor je is. Wat we hier precies mee bedoelen. En hoe het in deze podcast ook direct vanaf seconde 1 in de praktijk is gebracht hoor je in deze aflevering van John en Jeanet.