Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Apr 8, 2022

Jellie begon als echte vakvrouw met het maken en plaatsen van kunstgebitten bij niet mobiele ouderen. Ze deed alles zelf. Inmiddels na 1,5 jaar 1-op-1 coaching heeft Jellie een heel team om zich heen gecreëerd en is ze zelf volledig leider geworden van haar eigen bedrijf. Hoe en welke stappen Jellie heeft gezet naar het kunstgebit imperium wat nu aan het ontstaan is hoor je in dit interview met John.