Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


May 27, 2022

Elk jaar laten wij ons doormeten om te checken hoe gezond we zijn. De meting van dit jaar was uitgebreider dan de vorige keren. Poep, bloed en een lichaamscan gaven ons heel veel informatie. Data over hoe gezond we eigenlijk echt zijn. De uitslagen maar vooral de door te voeren optimalisaties delen we vandaag met je. Ook nu uiteraard weer op een manier dat jij voor jouzelf er de waarde uit kunt halen.