Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Jun 3, 2022

Als mensen eenmaal wat verder zijn in de klantreis gaat het meestal wel goed. Dan zijn ze aangehaakt, vertrouwen ze je steeds meer en gaan ze misschien zelfs wel bij je kopen. Tot zover geen probleem zou je zeggen.

Veel te veel mensen - potentiële klanten - komen helaas niet zover in die klantreis. Die haken al af aan de voorkant. Om verschillende redenen en dat kost heel veel geld. 

Precies daarover spreken J&J vandaag. Een proces waar zij zelf momenteel middenin zitten om de voorkant beter met de achterkant te laten matchen.