Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Mar 3, 2023

Nog te bang om de stap naar fulltime ondernemer te zetten stapte Rick in een coaching traject bij Rianne. Hoe anders is het leven van Rick nu na een jaar coaching en MBA op Slippers. Rick is inmiddels fulltime ondernemer en verplettert het ene na het andere target. Hoe Rick dit allemaal heeft gedaan en welke obstakels hij hiervoor moest overwinnen hoor je in dit diepgaande interview met John.