Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Aug 25, 2023

Alles op gevoel doen kan lekker zijn. Heel rigide alles willen afkaderen kan ook lekker zijn. Maar wat is nou het beste? Wat is het gevolg van het wel of juist niet hebben van een goede strategie? John en Jeanet nemen je daar in deze aflevering in mee inclusief voorbeelden hoe ze het zelf doen.