Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Nov 21, 2017

Stoppen met stoppen.

Daarmee wil ik zeggen; stop met 'maar weer' opgeven, iets niet af te maken wat je begint, net dat ene ding uit de weg gaan wat juist zo belangrijk is.

Stop met stoppen van álle dingen die je zou moeten doen.

Je gaat je business hoe dan ook naar een ander level tillen als je hiermee bezig gaat. Je gaat rechtlijnig resultaat boeken.


https://www.kickassleven.nl