Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Feb 19, 2018

Een groot percentage ondernemers geeft aan moeite te hebben met hun klanten te bereiken en te bepalen wie hun doelgroep precies is. 

Dit maakt dat bepaalde acties moeilijk uit te zetten zijn en hierdoor blijven een aantal resultaten uit. 

Daarom neem ik je vandaag mee in het proces van de doelgroep definiëren en geef ik je de redenen waarom dit een van de fundamenten is van je bedrijf. 

https://www.kickassleven.nl