Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Feb 21, 2018

'Er komt te weinig geld binnen, maar over een paar jaar komt dat wel goed'.

Ja. Dat zei je 5 jaar geleden ook. En wat is er inmiddels veranderd? 

Veel mensen laten de omstandigheden hun geluk, hun cirkel bepalen. Maar wat moet je nou doen om echt verandering aan te brengen?

Kom uit die ontkennende rol en pak zelf verantwoordelijkheid voor jouw geluk! 

https://www.kickassleven.nl