Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Feb 23, 2018

Het is vrij simpel om te bedenken; mijn product of dienst zijn eigenlijk meer waard dan het bedrag wat ik nu vraag. 

Maar; om deze prijsverhoging vervolgens door te voeren, dat vraagt wel wat meer dan alleen de cijfers te veranderen. 

Het is onmogelijk iemand te overtuigen van een bepaald bedrag als je zelf niet eens gelooft dat je dat al waard bent. 

Vandaag geef ik je praktische tips om prijsverhoging door te voeren zodat deze ook echt aanslaat en jij de klanten binnenhaalt!

https://www.kickassleven.nl