Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Feb 25, 2018

Onder de ondernemers heb je 2 type mensen. 

De mensen die zeggen dat ze er alles aan willen en gaan doen om hun doel te bereiken, en dit ook doen. 

Daarnaast de mensen die precies hetzelfde zeggen, maar het uiteindelijk toch (om allerlei uiteenlopende redenen) niet doen. 

Die eerste groep mensen; die zorgen dat het geld er komt, dat de obstakels worden overwonnen. Zij zijn in de mogelijkheid om bij de top te horen.

Ik geef je een geniaal voorbeeld van een badass klant van mij, die laat zien hoe je bij de eerste groep mensen hoort. 

https://www.kickassleven.nl