Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Mar 7, 2018

Cursus copy writing, cursus targets halen, een sales training, alle e-boeken gelezen die je zijn aangeraden, je hebt alles al gedaan.

Dus je hebt geïnvesteerd. Top. Maar de omzet is er nog niet helemaal naar. 

Er is een reden waarom al deze kennis die je hebt opgedaan niet zijn vruchten afwerpt. Er is een reden waarom je omzet er nog niet naar is! 

Waarom dan, en hoe kan je deze kennis wél implementeren? 

Ga. Aan. Het. Werk!

https://www.kickassleven.nl