Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Mar 9, 2018

Waar ik vaak op stuit als ik met (beginnende) ondernemers spreek, is dat ze vinden dat hun business niet snel genoeg groeit. 

En uiteraard zou het perfect zijn als het van 0 naar 100 kon in een zo kort mogelijke periode. 

Maar er is een reden waarom je business groeit, zoals deze groeit. En er zijn manieren die jou helpen je business te laten groeien. Op ieder vlak in een realistische tijd. 

Wil jij ook verder in je business en de beste worden in jouw vak? 

https://www.kickassleven.nl