Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Nov 29, 2017

Het is soms vrij lastig om je op 1 ding te focussen.

Soms is het aantrekkelijk om nog 4 andere dingen naast die ene taak te doen, omdat het écht wel perspectief biedt.

Maar er is een reden waarom dit niet werkt, waarom dit geen resultaat op gaat leveren.

Er is ook een manier om te voorkomen dat je in deze valkuil belandt.

En die manier, die focus, gaat er voor zorgen dat jouw resultaat door het dak gaat!

https://www.kickassleven.nl