Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Mar 20, 2020

“Hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. And, weak men create hard times". Het is duidelijk dat we nu in Hard Times zijn aangekomen. Is het nu tijd om met z'n allen te gaan zitten huilen in een hoekje? Of werkt het misschien beter om juist nu op te rijzen. Om Leiderschap te tonen. Ons antwoord hierop inclusief praktische handvatten hoor je in deze aflevering.