Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


May 19, 2020

Hoe komt het nou dat de ene persoon met heel weinig verschillende informatie zo enorm veel resulaat bereikt. Terwijl de andere persoon oneidig veel content tot zich neemt zonder echt resultaat? Waar dit doorkomt en wat hiervoor het meest werkbare is passend bij de situatie hoor je in deze aflevering.