Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Oct 6, 2023

In 2017 kwam Rianne als 1-op-1 cliënt bij ons binnen. Na een succesvol traject met enorme zakelijke en persoonlijke groei, maakte Rianne de stap die voor weinigen is weggelegd. Rianne werd na een intensief opleidingstraject de eerste Lifestyle of Business coach naast John en Jeanet.

Nu, bijna 5 jaar verder, is Rianne nog steeds een LSOB coach en daarom is het tijd om in gesprek te gaan. John en Rianne spreken onder andere over:

- Het coachingstraject in 2017
- De stappen die gezet moesten worden om überhaupt LSOB coach te kunnen worden
- De LSOB coaches die alweer gestopt zijn
- Haar eigen succesvolle praktijk naast het werk voor LSOB
- Rianne deelt haar ongezouten mening over de coachwereld
- Het type cliënten waar Rianne mee werkt

Het is een luchtig gesprek met waardevolle inzichten en de perfecte gelegenheid om Rianne beter te leren kennen.