Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Oct 13, 2023

Het aantal coaches blijft maar groeien, sneller dan onkruid, en er worden minder kinderen per dag geboren dan dat er coaches bijkomen. Is dit een goede ontwikkeling? Zitten we hier echt met z'n allen op te wachten?

In deze aflevering hoor je een weer lekker felle Jeanet die samen met John gefundeerde en gegronde meningen geeft over diverse stellingen vanuit een AD artikel over de wildgroei aan coaches.

Ze staan ook stil bij wat een goede coach maakt en waar je op moet letten bij het zoeken naar een goede coach. Kortom, een aflevering die je niet wilt missen. Luister nu.