Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast

Oct 13, 2023

Het aantal coaches blijft maar groeien, sneller dan onkruid, en er worden minder kinderen per dag geboren dan dat er coaches bijkomen. Is dit een goede ontwikkeling? Zitten we hier echt met z'n allen op te wachten?

In deze aflevering hoor je een weer lekker felle Jeanet die samen met John gefundeerde en gegronde...


Oct 6, 2023

In 2017 kwam Rianne als 1-op-1 cliënt bij ons binnen. Na een succesvol traject met enorme zakelijke en persoonlijke groei, maakte Rianne de stap die voor weinigen is weggelegd. Rianne werd na een intensief opleidingstraject de eerste Lifestyle of Business coach naast John en Jeanet.

Nu, bijna 5 jaar verder, is Rianne...