Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Sep 11, 2020

Een bijzondere aflevering dit keer. John werd geinterviewd door Mirjam Hegger in het programma MasterMoves van Eelco de Boer. Het interview was zo leuk, nuttig en diepgaand dat we jou als trouwe luisteraar dit verhaal met veel lessen en inspiratie niet willen onthouden.