Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Aug 20, 2018

Deze sessie valt in de categorie opschalen. Een breed onderwerp waar we ook redelijk breed op in zullen gaan.

Waarom dit onderwerp?

Omdat deze meeste ondernemers in deze groep ontzettend goed zijn in wat ze doen. Een echte vakman/vakvrouw.

Maar alleen goed zijn in je vakgebied maakt je nog geen goede ondernemer met een goede, schaalbare en winstgevende onderneming.

We bespreken de theorie achter het doorgroeien van ‘vakman’ naar ‘manager’ naar ‘leider’.

We geven in lijn met het onderwerp het voorbeeld hoe het kan dat McDonalds zo groot is geworden en wat jij daar van kunt leren

Daarnaast delen we ook onze eigen waar we momenteel inzitten met de omschakeling van Kickassleven naar Lifestyle Of Business.

We sluiten af me een ‘vacature’ die misschien geschikt is voor jou of voor iemand die je kent.