Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Oct 29, 2018

Het topic in deze sessie is, Liegen.

Wat ons al jaren opvalt is dat veel mensen liegen.

Liegen tegen anderen maar ook zeker Liegen tegen zichzelf.

Hoe vaak is het bijvoorbeeld al voorgekomen dat je eigenlijk een deal dacht te hebben maar dat de ‘nieuwe klant’ nooit meer wat heeft laten horen?

Of dat iemand aangaf echt te gaan betalen maar vervolgens na 7 keer vragen nog steeds het geld niet heeft overgemaakt.

Of die keer dat je een afspraak had met iemand om 11:00uur maar om 11:15 was er nog steeds niemand.

Of misschien die keer dat je een afspraak met jezelf had als het gaat om nu echt gaan sporten en het toch weer niet deed.

Allemaal alledaagse zaken waar iedereen wel eens mee te maken heeft gehad.

Waarom liegen zoveel mensen? Waarom is integriteit blijkbaar zo moeilijk? En wat heeft dit voor invloed op jou en jouw business?

In deze uitzending gaan we hier dieper op in met veel voorbeelden.

----

⚠️⚠️Laatste Kans

We sluiten af met een grote kans voor jou over de Lifestyle Of Business University in combinatie met de MBA op Slippers.

Benieuwd wat die kans is en waarom je er gebruik van wilt maken? Kijk zeker even de laatste drie minuten van de uitzending en ga daarna door naar de volgende link ->>

https://lsob.nl/universiteit